CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Tại KS Securities, chúng tôi luôn coi trọng quyền riêng tư của Quý Khách. Chúng tôi cam kết tuân thủ tất cả các luật áp dụng về bảo mật dữ liệu/quyền riêng tư.

1.2. Trong quá trình cung cấp Dịch Vụ hoặc quyền truy cập vào Ứng dụng KSSecurities cho Quý Khách, chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng, lưu trữ và/hoặc xử lý những dữ liệu, bao gồm cả dữ liệu cá nhân của Quý Khách cho mục đích của giao dịch được thực hiện trên Ứng dụng.

1.3. Chính Sách Bảo Mật này được lập để Quý Khách biết về cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu mà chúng tôi thu thập và tiếp nhận trong quá trình cung cấp Dịch Vụ hoặc quyền truy cập vào Ứng dụng KSSecurities cho Quý Khách. Chúng tôi sẽ tiết lộ dữ liệu cá nhân của Quý Khách trong trường hợp được phép theo Chính Sách Bảo Mật này.

1.4. BẰNG CÁCH NHẤP VÀO “ĐĂNG KÝ”, “ TÔI ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA KS Securities”, “TÔI ĐỒNG Ý VÀ CHO PHÉP VIỆC THU THẬP, SỬ DỤNG, TIẾT LỘ, LƯU TRỮ VÀ/HOẶC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA TÔI CHO MỤC ĐÍCH ĐÃ NÊU TRONG VÀ PHÙ HỢP VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA KS Securities HOẶC NHỮNG NỘI DUNG TƯƠNG TỰ ĐƯỢC THỂ HIỆN TẠI TRANG ĐĂNG KÝ CỦA KS Securities, QUÝ KHÁCH XÁC NHẬN RẰNG QUÝ KHÁCH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VÀ HIỂU RÕ CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY VÀ QUÝ KHÁCH ĐÃ ĐỌC, HIỂU, ĐỒNG Ý VÀ CHO PHÉP VIỆC THU THẬP, SỬ DỤNG, TIẾT LỘ, LƯU TRỮ VÀ/HOẶC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN NHƯ ĐÃ ĐƯỢC MÔ TẢ VÀ QUY ĐỊNH TẠI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY.

1.5. Sửa đổi, cập nhật bổ sung Chính Sách Bảo Mật

Tại từng thời điểm, chúng tôi có toàn quyền sửa đổi, bổ sung, và/hoặc cập nhật Chính Sách Bảo Mật này. Chúng tôi sẽ đăng tải Chính Sách Bảo Mật này được sửa đổi, bổ sung và/hoặc cập nhật trên Ứng dụng KSSecurities và đề nghị Quý Khách đồng ý với nội dung sửa đổi, bổ sung, và/hoặc cập nhật. Việc Quý Khách tiếp tục sử dụng, truy cập ứng dụng KSSecurities được hiểu là Quý Khách đồng ý với nội dung Chính Sách Bảo Mật sửa đổi, bổ sung, và/hoặc cập nhật đó.

2. DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP TỪ QUÝ KHÁCH

2.1. Dữ Liệu Cá Nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào được ghi nhận dưới định dạng điện tử hoặc văn bản do Quý Khách cung cấp và/hoặc trong quá trình thực hiện giao dịch với KS Securities, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn các thông tin xác định danh tính, liên lạc, chi tiết giao dịch và lịch sử/đặc tính truy cập của Quý Khách, cụ thể gồm:

(a) Dữ liệu định danh như tên, giới tính, ảnh hồ sơ và ngày sinh, tình trạng hôn nhân;

(b) Dữ liệu liên lạc như địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, địa chỉ email và số điện thoại;

(c) Dữ liệu tài khoản như tài khoản ngân hàng và chi tiết thanh toán;

(d) Dữ liệu giao dịch như chi tiết được gửi đến và đi từ Quý Khách cũng như các chi tiết khác về các sản phẩm và dịch vụ mà Quý Khách đã mua hoặc có được thông qua Ứng dụng KSSecurities;

(e) Dữ liệu kỹ thuật như địa chỉ giao thức trực tuyến (Internet Protocol – IP), dữ liệu đăng nhập, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và vị trí, loại và phiên bản trình cắm trình duyệt (plug-in browser), hệ điều hành và nền tảng, mã nhận dạng thiết bị di động quốc tế, nhận dạng thiết bị và các thông tin và công nghệ khác trên các thiết bị Quý Khách sử dụng để truy cập Ứng dụng KSSecurities;

(f) Dữ liệu hồ sơ như tên người dùng và mật khẩu, dữ liệu về mua hàng hoặc đơn đặt hàng của Quý Khách, sở thích, phản hồi và trả lời khảo sát của Quý Khách;

(g) Dữ liệu sử dụng như thông tin về việc sử dụng Ứng dụng KSSecurities của Quý Khách, sản phẩm và Dịch Vụ hoặc việc Quý Khách xem bất kỳ nội dung nào trên Ứng dụng KSSecurities;

(h) Dữ liệu về vị trí như khi Quý Khách chụp và chia sẻ vị trí của Quý Khách với chúng tôi dưới dạng hình ảnh hoặc video và tải nội dung đó lên Ứng dụng KSSecurities;

(i) Dữ liệu về sinh trắc học như tệp tin giọng nói khi Quý Khách sử dụng chức năng tìm kiếm bằng giọng nói của chúng tôi cũng như các tính năng cơ thể và giọng nói khác của chính Quý Khách và/hoặc người khác có trong video của Quý Khách khi Quý Khách tải video lên Ứng dụng KSSecurities; và

(j) Dữ liệu về tiếp thị và truyền thông như sở thích của Quý Khách trong việc nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi và các bên thứ ba của chúng tôi và các sở thích giao tiếp của Quý Khách.

(k) Dữ liệu về hình ảnh khuôn mặt của Quý Khách chỉ khi Quý Khánh là nhân viên bán hàng hoặc cư dân của chúng tôi để thuận tiện hơn trong việc đăng ký tham quan nhà mẫu và các sự kiện, dự án bất động sản. Với quý khách là nhân viên bán hàng khi đến thăm quan các dự án và nhà mẫu sẽ được hệ thống camera an ninh nhận diện khuôn mặt để cho phép đi vào hoặc không. Tương tự với Quý khách là cư dân, hệ thống camera nhận diện khuôn mặt sẽ cho phép cư dân đi vào các khu vực dành riêng cho cư dân.

2.2. Trong quá trình Quý Khách sử dụng Ứng dụng KSSecurities và Dịch Vụ, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ Quý Khách trong các trường hợp sau:

(a) Khi Quý Khách tạo một tài khoản với chúng tôi;

(b) Khi Quý Khách đăng ký bất kỳ Dịch Vụ nào hoặc mua bất kỳ Sản Phẩm nào có sẵn trên Ứng dụng KSSecurities;

(c) Khi Quý Khách sử dụng bất kỳ tính năng hoặc chức năng nào có sẵn trên Ứng dụng KSSecurities hoặc Dịch Vụ;

(d) Khi Quý Khách ghi lại bất kỳ nội dung nào do người dùng khởi tạo được tải lên trên Ứng dụng KSSecurities;

(e) Khi Quý Khách sử dụng chức năng trò chuyện trên Ứng dụng KSSecurities;

(f) Khi Quý Khách đăng ký các ấn phẩm hoặc tài sản tiếp thị của chúng tôi;

(g) Khi Quý Khách tham gia một cuộc thi, đợt khuyến mãi hoặc khảo sát;

(h) Khi Quý Khách tham gia vào bất kỳ hoạt động hoặc chiến dịch khuyến mãi nào trên Ứng dụng KSSecurities;

(i) Khi Quý Khách đăng nhập vào tài khoản của mình trên Ứng dụng KSSecurities hoặc tương tác với chúng tôi thông qua một dịch vụ hoặc ứng dụng khác như Facebook hoặc Google;

(j) Khi bất kỳ người dùng nào khác trên Ứng dụng KSSecurities đăng bất kỳ nhận xét nào về nội dung Quý Khách đã tải lên trên Ứng dụng KSSecurities hoặc khi Quý Khách đăng bất kỳ nhận xét nào về nội dung của người dùng khác được tải lên Ứng dụng KSSecurities;

(k) Khi bên thứ ba gửi khiếu nại về Quý Khách hoặc nội dung Quý Khách đã đăng trên Ứng dụng KSSecurities;

(l) Khi Quý Khách truy cập hoặc sử dụng các trò chơi di động (bao gồm các trò chơi tương tác ảo của chúng tôi) trên Ứng dụng KSSecurities; và

(m) Khi Quý Khách tương tác với chúng tôi ngoại tuyến, kể cả khi Quý Khách tương tác với các tổ chức dịch vụ chăm sóc khách hàng thuê ngoài của chúng tôi.

2.3. Trong quá trình Quý Khách sử dụng Ứng dụng KSSecurities và sử dụng Dịch Vụ, Quý Khách hoàn toàn đồng ý cho phép việc chuyển dữ liệu cá nhân của Quý Khách trong nội bộ KS Securities cho các mục đích xử lý các giao dịch khi sử dụng Ứng dụng.

2.4. Quý Khách phải gửi dữ liệu cá nhân một cách chính xác và không gây nhầm lẫn và Quý Khách phải cập nhật dữ liệu thường xuyên và thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu cá nhân Quý Khách đã cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ có quyền yêu cầu những tài liệu để xác minh dữ liệu cá nhân do Quý Khách cung cấp như một phần của quy trình xác minh thông tin khách hàng của chúng tôi.

2.5. Chúng tôi sẽ chỉ có thể thu thập dữ liệu cá nhân của Quý Khách nếu Quý Khách tự nguyện gửi dữ liệu cá nhân cho chúng tôi hoặc theo quy định khác trong Chính Sách Bảo Mật này. Trong trường hợp Quý Khách không gửi dữ liệu cá nhân của mình cho chúng tôi hoặc sau đó thu hồi sự chấp thuận của Quý Khách đối với việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý Khách, chúng tôi không thể cung cấp cho Quý Khách Dịch Vụ hoặc quyền truy cập vào Ứng dụng KSSecurities.

2.6. Quý Khách có thể truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của Quý Khách gửi cho chúng tôi bất cứ lúc nào.

2.7. Nếu Quý Khách cung cấp dữ liệu cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào cho chúng tôi, Quý Khách cam đoan và bảo đảm rằng Quý Khách đã có được sự đồng ý, chấp thuận và cho phép cần thiết từ bên thứ ba đó để chia sẻ và chuyển dữ liệu cá nhân của họ cho chúng tôi và để chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ dữ liệu đó theo Chính Sách Bảo Mật này.

2.8. Nếu Quý Khách đăng ký làm người dùng trên Ứng dụng Sunshine App của chúng tôi bằng tài khoản mạng xã hội của Quý Khách hoặc liên kết tài khoản trên Ứng dụng KSSecurities với tài khoản mạng xã hội của Quý Khách hoặc sử dụng một số tính năng phương tiện truyền thông khác của KS Securities, chúng tôi có thể truy cập dữ liệu cá nhân về Quý Khách mà Quý Khách đã tự nguyện cung cấp các nhà cung cấp mạng xã hội theo chính sách của họ và chúng tôi sẽ quản lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách theo Chính Sách Bảo Mật này.

3. CÁCH THỨC CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA QUÝ KHÁCH

3.1. Chúng tôi sử dụng các thông tin, dữ liệu thu thập từ của Quý Khách để vận hành, cung cấp và cải thiện các sản phẩm, dịch vụ cung cấp trên Ứng dụng KSSecurities, cho các mục đích sử dụng của chúng tôi (“Mục Đích”) bao gồm:

(a) Cung cấp, cá nhân hóa, duy trì, thực hiện và cải thiện các sản phẩm, dịch vụ trên Ứng dụng KSSecurities;

(b) Để xác định danh tính của Quý Khách cho các mục đích phát hiện gian lận;

(c) Để quản lý tài khoản của Quý Khách mở tại chúng tôi (nếu có);

(d) Để xác minh và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán mà Quý Khách thực hiện trực tuyến;

(e) Để kiểm tra việc tải dữ liệu từ Ứng dụng KSSecurities xuống;

(f) Để cải thiện cách trình bày hoặc nội dung của các trang trong Ứng dụng KSSecurities và tùy chỉnh chúng cho người dùng;

(g) Để xác định người truy cập trên Ứng dụng KSSecurities;

(h) Để thực hiện nghiên cứu về hành vi của người dùng và thống kê số lượng người dùng;

(i) Để cung cấp cho Quý Khách những thông tin mà chúng tôi nghĩ rằng Quý Khách có thể thấy hữu ích hoặc Quý Khách đã yêu cầu từ chúng tôi, bao gồm thông tin về các Sản Phẩm và Dịch Vụ của Bên bán thứ ba của chúng tôi, với điều kiện là Quý Khách cho biết rằng Quý Khách không phản đối việc liên hệ vì các mục đích này;

(j) Để hiển thị tên dùng hoặc tên và hồ sơ của Quý Khách trên Ứng dụng KSSecurities;

4. CÁCH THỨC CHÚNG TÔI CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA QUÝ KHÁCH

4.1 Dữ Liệu Cá Nhân là một phần quan trọng trong hoạt động của chúng tôi, và chúng tôi không bán thông tin của Quý Khách cho bất kỳ bên thứ ba nào khác. Chúng tôi chỉ chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách, trong phạm vi cần thiết, như được nêu dưới đây, theo Chính Sách Bảo Mật này. Các bên được chia sẻ quyền truy cập Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách phải cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật và các quy định liên quan tại Chính Sách Bảo Mật này.

(a) Thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật;

(b) Chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân (trong phạm vi hạn chế như tên, phương thức liên lạc…) với người dùng khác trong trường hợp Quý Khách sử dụng công cụ tương tác trên KSSecurities và đồng ý chia sẻ để liên lạc.

(c) Trao đổi, cung cấp, chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân (trong phạm vi hạn chế) với các công ty con, công ty liên kết, các công ty trong mô hình nhóm công ty, chi nhánh và các đơn vị có liên quan khác trong Tập Đoàn Sunshine và các đối tác.

5. CÁCH THỨC CHÚNG TÔI LƯU TRỮ VÀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA QUÝ KHÁCH

5.1. Tại KSSecurities, bảo mật là ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Hệ thống của chúng tôi được thiết kế có tính đến khả năng bảo đảm an toàn và riêng tư cho thông tin của quý khách. Mọi Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của KSSecurities hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ cho KSSecurities theo quy định của pháp luật và Chính Sách Bảo Mật này.

5.2. Khi thu thập, tiếp nhận dữ liệu, KSSecurities sẽ nỗ lực tối đa trong phạm vi cho phép để thực hiện lưu giữ và bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách tại hệ thống máy chủ và các dữ liệu này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu. KSSecurities có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn tối đa trong phạm vi có thể việc truy cập, sử dụng trái phép Dữ Liệu Cá Nhân. KSSecurities cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Dữ Liệu Cá Nhân thông tin người dùng.

5.3. Để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý Khách khỏi sự truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý, sao chép, sửa đổi, xử lý, làm mất, lạm dụng hoặc rủi ro tương tự, chúng tôi áp dụng các biện pháp vận hành, vật lý và kỹ thuật phù hợp như:

(a) Hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân đối với các cá nhân yêu cầu quyền truy cập;

(b) Bảo trì các sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép; và

5.4. Tuy nhiên, Quý Khách cần lưu ý rằng không có phương thức truyền tin qua internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn tuyệt đối. Mặc dù việc bảo mật không thể được đảm bảo tuyệt đối, chúng tôi sẽ luôn nỗ lực bảo mật của thông tin của Quý Khách và liên tục kiểm tra và tăng cường các biện pháp bảo mật thông tin của chúng tôi.

5.5. Mật khẩu của Quý Khách là chìa khóa cho tài khoản của Quý Khách. Vui lòng sử dụng số, chữ cái và ký tự đặc biệt và không chia sẻ mật khẩu KS Securities của Quý Khách với bất kỳ ai. Nếu Quý Khách chia sẻ mật khẩu của mình với người khác, Quý Khách sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các hành động được thực hiện dưới tên tài khoản của Quý Khách và các hậu quả từ các hoạt động đó. Nếu Quý Khách mất quyền kiểm soát mật khẩu của mình, Quý Khách có thể mất quyền kiểm soát đáng kể đối với dữ liệu cá nhân của mình và các dữ liệu khác được gửi tới KS Securities. Quý Khách cũng có thể là đối tượng phải chịu các trách nhiệm ràng buộc về mặt pháp lý do những hành vi đã được thực hiện nhân danh Quý Khách. Do đó, nếu mật khẩu của Quý Khách đã bị xâm phạm vì bất kỳ lý do nào hoặc nếu Quý Khách có cơ sở để tin rằng mật khẩu của Quý Khách đã bị xâm phạm, Quý Khách nên liên hệ ngay với chúng tôi và thay đổi mật khẩu của mình. Quý Khách được nhắc đăng xuất khỏi tài khoản của mình và đóng trình duyệt khi Quý Khách kết thúc việc sử dụng máy tính dùng chung.

5.6. Quý khách có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản, mật khẩu hay các phương thức xác thực (vd: OTP) truy cập trên các website, ứng dụng, phần mềm và các công cụ khác (nếu có).

6. CÁC QUYỀN CỦA QUÝ KHÁCH LIÊN QUAN TỚI BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN

6.1. Cập nhật Dữ Liệu Cá Nhân Của Quý Khách

(a) Dữ liệu cá nhân Quý Khách cung cấp cho chúng tôi phải chính xác và đầy đủ để Quý Khách tiếp tục sử dụng Ứng dụng KSSecurities và để chúng tôi cung cấp Dịch Vụ cho Quý Khách. Quý Khách chịu trách nhiệm thông báo cho chúng tôi về các thay đổi đối với dữ liệu cá nhân của Quý Khách hoặc trong trường hợp Quý Khách tin rằng dữ liệu cá nhân chúng tôi có về Quý Khách không chính xác, không đầy đủ, sai lệch hoặc hết hạn.

(b) Quý Khách có thể cập nhật dữ liệu cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách truy cập tài khoản của Quý Khách trên Ứng dụng KSSecurities.

(c) Chúng tôi thực hiện các quy trình để chia sẻ các cập nhật dữ liệu cá nhân của Quý Khách với các bên thứ ba và các bên liên kết của chúng tôi, những cá nhân, tổ chức mà chúng tôi đã chia sẻ dữ liệu cá nhân của Quý Khách nếu dữ liệu cá nhân của Quý Khách vẫn cần thiết cho các mục đích nêu trên.

6.2. Truy Cập Dữ Liệu Cá Nhân Của Quý Khách thông qua tài khoản và mật khẩu người dùng do KSSecurities cung cấp.

7. TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Ứng dụng KSSecurities có thể chứa các liên kết đến các trang web khác được điều hành bởi các bên khác, chẳng hạn như các bên liên kết kinh doanh, thương nhân hoặc cổng thanh toán của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động bảo mật của các trang web được điều hành bởi các bên khác. Quý Khách nên kiểm tra các chính sách bảo mật hiện hành của các trang web đó để xác định cách họ sẽ xử lý bất kỳ thông tin nào họ thu thập từ Quý Khách.

8. CÂU HỎI, PHẢN HỒI, THẮC MẮC, KIẾN NGHỊ HOẶC KHIẾU NẠI

Nếu Quý Khách có bất kỳ câu hỏi, phản hồi, thắc mắc kiến nghị hoặc khiếu nại nào về bảo mật dữ liệu cá nhân hoặc quyền riêng tư về dữ liệu, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo thông tin liên hệ được công bố trên Ứng dụng KSSecurities.
Bản Chính Sách Bảo Mật này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2020